Aðgangur að gögnum

Hér er veittur aðgangur að landupplýsingagögnum Ferðamálastofu. Þeir sem nota landupplýsingakerfi geta tengst fitjuþjónustu gagnaveitunnar beint með því að skilgreina WFS tengingu með slóðina http://gis.is/geoserver/ferdamalastofa/wfs. Þegar tengingin er komin á standa gögnin sem listuð eru hér fyrir neðan til boða.

Þeir sem vilja sækja gögnin án þess að nota landupplýsingakerfi geta valið gagnasett, gagnasnið og hnitakerfi hér fyrir neðan og halað þeim síðan niður.

Ferðamálastofa hefur mikinn áhuga á að vita hvernig gögnin nýtast og biður þá sem sækja sér gögn að senda línu á kortlagning@ferdamalastofa.is með nokkrum orðum um áformaða notkun.

Gagnasett
AuðkenniHeitiSkýring
Gagnasnið
CSV (Comma Separated Values)
Shapefile
KML (opnast m.a. í Google Earth)
GML
JSON
Hnitakerfi
ISN93 (EPSG 3057)
WGS84 (EPSG 4326)
Sækja gögnin

Með því að sækja gögnin telst viðkomandi hafa samþykkt eftirfarandi skilmála og fyrirvara:

  • Öllum er heimilt að afrita, endurnýta og birta gögnin að vild. Sé slíkt gert skal koma fram að þær upplýsingar sem byggt er á komi frá Ferðamálastofu með eftirfarandi texta: Byggt á gögnum frá Ferðamálastofu.
  • Ferðamálastofa ábyrgist ekki réttmæti upplýsinga sem fram koma í gögnunum né heldur ber stofnunin ábyrgð á afleiðingum sem kunna að hljótast af notkun þeirra.
  • Notendur afhentra gagna bera sjálfir ábyrgð á að fylgjast með því ef stjórnvöld eða landeigendur gera breytingar á aðgengi að þeim stöðum sem gögnin taka til, t.d. með því að loka tímabundið eða að fullu fyrir almennri umferð.

Hér birtist vísun á gögnin þegar gagnasett, gagnasnið og hnitakerfi hefur verið valið.