Ábendingar

Smelltu á grunnkort

Upplýsingar

Upplýsingar

Landbúnaðaland er flokkað í fjóra flokka, sem hér segir (sjá nánar í greinargerð skipulagsins):

  1. Kjörlendi til túnræktar: Mjög gott ræktunarland í flestum tilfellum í litlum halla og jarðvegur vel plógtækur, landhæð undir 100 metra hæð yfir sjó. Í einhverjum tilvika þarf að bæta framræslu.
  2. Gott ræktunarland: Fremur slétt land en í flestum tilfellum þarf að bæta þurrkun landsins með framræslu. Gott til beitar. Land sem nýtist sem framtíðar ræktunarland. Í mörgum tilvika gæti þetta land nýst til skógræktar þar sem jarðvegur er ekki of rakur.
  3. Land sem nýtist helst til beitar eða er of blautt til ræktunar.
  4. Ýmsar landgerðir melar, sandar, hrísmóar og holtaland sem nýtist til beitar og einnig í mörgum tilvikum gott til skógræktar.

Landnotkunartöflur

Hér fyrir neðan eru töflur fyrir skipulagsákvæði reita í aðalskipulaginu. Með því að smella á auðkennið lengst til vinstri flyst vefsjáin á þann reit og hann er þá á miðju kortinu.

Enginn hektarafjöldi er sýndur fyrir reiti með punktafmörkun.

Stefna um landnotkun

Takmarkanir á landnotkun

Loka

Leiðbeiningar

Vefsjá fyrir Aðalskipulag Eyja- og Miklaholtshrepps 2018-2038.

Athugið: Hér eru gefnar upplýsingar um skipulagsákvæði á aðgengilegan hátt en mikilvægt er að skoða staðfest skipulagsgögn til að fá tæmandi upplýsingar um stefnu og ákvæði, sjá nánar hér.

Vefsjáin býður upp á að skipulagsákvæðin séu skoðuð í samhengi við staðhætti á tvennan hátt:

  1. Það má deyfa skipulagsákvæðin með því að færa rennitakkann til hliðar.
  2. Það má velja hvort undirlagið er staðfræðikort eða loftmynd.

Texti skipulagsákvæða tiltekinna reita birtist ef smellt er á þá á kortinu.

Texti skipulagsákvæða fyrir alla reiti birtist ef smellt er á "Landnotkunartöflur" á spássíunni.

Hægra megin á kortafletinum eru takkar til að mæla fjarlægðir og flatarmál:

Til þess að ljúka mælingu er smellt aftur ofan í síðasta punkt á mælilínunni.

Sjá má eigin staðsetningu á kortinu með því að smella á þennan takka: